Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-includes/post-template.php on line 310

Varte-konserni

Varte Oy ja Varte Lahti Oy

Luotettavuus on ehdoton laadun tae

Varte Oy on yksi Suomen suurimmista perheomistuksessa olevista talonrakennusalan perheyrityksistä. Toimitusjohtajana toimii Heikki Koho ja seuraavaa sukupolvea edustaa yleisjohdossa ja oman asuntotuotannon parissa toimiva Harri Koho. Koko yhtiön rakennustoiminnasta vastaa varatoimitusjohtaja Jarkko Ilkka. Varte Lahti Oy:n toimitusjohtajana toimii Juha Sankari.

Olemme kokenut talonrakentaja ja asuntotuottaja. Varte Oy toiminta-alueena ovat Pääkaupunkiseutu, Päijät-Häme sekä Kaakkois-Suomi. Vuoden 2018 alussa käynnisti toimintansa Varte Lahti Oy -niminen tytäryhtiö, jonka toiminta-alue käsittää Päijät-Hämeen ja Keski-Uudenmaan kaupungit ja kunnat.

Vahvuutemme on monipuolinen osaaminen ja meillä on tuotannossa monenlaisia hankkeita: pientalohankkeita, asuinkerrostaloja, saneerauskohteita, teollisuusrakentamista sekä erityisosaamista vaativia julkisia rakennuksia, kuten kouluja ja erityisasumista.

Emme elä kvartaalitaloudessa vaan kehitämme toimintaamme vakaasti ja pitkäjännitteisesti- nyt jo yli 20 vuoden ajan.

Arvomme ovat:

Yhteistyö

Työskentelemme kaikki yhteistyössä kohti samaa päämäärää. Toimimme yhteistyössä koko organisaation ihmisten kanssa ja hyödynnämme päivittäisessä työssämme kunkin organisaation ihmisen vahvuuksia riippumatta työkohteemme tai toimistomme sijainnista.

Luotettavuus ja yhteiskuntavelvoitteiden noudattaminen

Olemme kaikessa toiminnassamme luotettava ja avoin yhteistyökumppani, johon asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme voivat aina luottaa.
Toimintamme lähtökohtana on aina yhteiskuntavelvoitteiden tinkimätön noudattaminen.

Muuntautumiskyky

Erotumme kilpailijoistamme joustavuudella ja muuntautumiskyvyllä markkinoiden ja toimintaympäristön muutoksiin. Harkitsemme ja pidämme silmämme auki aina uusille mahdollisuuksille ja ratkaisuille.

Jatkuvuus

Korostamme pitkäjännitteisiä ratkaisuja yrityksen toiminnassa, jotka turvaavat asemamme toimijana markkinoilla ja roolimme vastuullisena työpaikkana. Haluamme tehdä ratkaisuja, jotka turvaavat yrityksen jatkuvan kehittymisen ja toiminnan pitkälle tulevaisuuteen.

Rakentamisen laatu

Laatupolitiikkamme

Varte Oy on erikoistunut asunto- toimitila- ja erityistila- rakentamiseen. Meille hyvä laatu on tärkein kilpailukeino. Päämäärämme kaikessa toiminnassamme on, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä ostamansa asunnon ja saamansa palvelun laatuun.

Asiakas

Meille asiakkaat ovat tärkeitä ja pyrimme palvelemaan heitä avoimesti, rehellisesti ja ammattitaitoisesti. Koko ammattitaitoisen henkilöstön ja huolellisesti valittujen yhteistyökumppaneiden työpanoksella pystymme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Tyytyväinen asiakas on meille paras kiitos työstämme.

Laatujärjestelmä

Varte Oy:llä on käytössä ISO 9001:2008 sertifioitu laatujärjestelmä, joka ohjaa yrityksen kaikkia prosesseja. Hyväkin toimintajärjestelmä on kuitenkin vain työkalu motivoituneelle henkilöstöllemme.

Laatu

Lopputuotteen laatu syntyy suunnittelussa ja rakentamisessa koko hankkeen aikana. Hyvän laadun syntyminen edellyttää, että yritys on selkeästi määritellyt ja vastuuttanut toimintatapansa kaikissa avaintoiminnoissaan. Laadun lähtökohta on huolellinen ja ammattitaitoinen suunnittelu, jota täydentävät tarkoituksenmukaiset rakenne- ja materiaalivalinnat.

Rakennuksien ja asuntojen laadukas toteuttaminen edellyttää ammattitaitoista ja kokenutta henkilöstöä tuotannon kaikissa työtehtävissä. Meille laatu merkitsee, että jokainen henkilöstöömme kuuluva on ylpeä omasta työstään ja työantajastaan.

 

Varte Oy kehittää omaa toimintaansa määrätietoisesti ja pysähtymättä vastatakseen yhä paremmin   asiakkaidensa tarpeisiin ja markkinoiden muuttuviin haasteisiin.

ISO 9001 -sertifikaatti

Käytössämme on ISO 9001:2008 sertifikaatin mukainen laatujärjestelmä, joka takaa toiminnamme laadun tae. Laatujärjestelmämme on auditioitu ja sertifikaattimme on voimassaolo on uudistettu viimeksi 1/2016. Inspecta-ISO9001

Rakentamisen Laatu- pätevyys

Toiminnallamme on Rakentamisen Laatu Ry (RALA) myöntämä pätevyystodistus. RALA-pätevyys perustuu yrityksen osaamisen ja resurssien, yhteiskunnallisten velvoitteiden hoidon sekä talouden tilan arviointiin.

Lisätietoja: www.rala.fi

RALA_palaute_RGB

Historiaa

Yhtiö juontaa juurensa Heikki Henttosen ja Juha Outavan perustamasta Joutec Oy -yhtiöstä. Joutec käynnisti vuonna 1995 ensimmäisen hankkeensa, pienen asuinkerrostalon rakentamisen Kouvolaan.

Vähän myöhemmin Heikki Koho jäi pois perustamansa Oka Oy:n palveluksesta, koska oli jo aikaisemmin myynyt omistuksensa yrityksestä. Oka Oy perustettiin nimellä Rakennusliike Koho & Sutela Oy. Yhtiö on poistunut rekisteristä joitakin vuosia sitten, kun se sulautui Lemminkäinen-konserniin.

Vuonna 1996 Heikki Koho siirtyi Henttosen ja Outavan perustaman yhtiön toimitusjohtajaksi ja samalla yhtiön osakkaaksi. Yhtiön nimeksi muutettiin samanaikaisesti Rakennus-Varte Oy. Pian nimenvaihdoksen jälkeen yhtiön taloyhtiöiden tuotemerkiksi valittiin yhtiön sisällä demokraattisella päätöksellä ”Heikki”.

Ensimmäinen sittemmin tutuksi käynyttä Heikki-nimeä kantanut taloyhtiö on As Oy Kouvolan Saarennonheikki, pieni kaksikerroksinen kerrostalo Kouvolassa. Yhtiön liikevaihto kasvoi tasaisesti, varsinkin kun päästiin 2000-luvun nousukaudelle. Toimialue laajentui pian Kouvolasta muualle Kymenlaaksoon, jossa seuraavia kaupunkeja olivat Hamina ja Kotka.

Pääkaupunkiseudulle yritys laajensi toimintaansa vuonna 2003, jolloin perustettiin tytäryhtiö Varte-Uusimaa Oy. Tytäryritys aloitti Varten rakentamistoiminnan pääkaupunkiseudulla ja ympäryskunnissa.

Vuonna 2004 yrityksen perustajaomistajat jäivät yrityksestä pois ja yrityksen pääomistajaksi tuli Kohon perhe.

Rakentamistoiminta oli vilkasta pääkaupunkiseudulla jo 2000-luvun alussa ja vuonna 2005 silloisen Varte-konsernin liikevaihdosta 40 % tuli pääkaupunkiseudulta Varte-Uusimaa-yhtiöstä.

Rakentamistoiminta koki myllerryksen vuoden 2008 finanssikriisin alettua ja asuntokaupan hyytyessä koko Suomessa. Aina vuoteen 2007 saakka yhtiö rakensi vain omaperusteista asuntotuotantoaan sekä neuvottelu-urakoita. Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin pyörteissä toimintaa laajennettiin myös kilpailu-urakointiin.

Päijät-Hämeen alueelle yritys laajensi toimintansa vuonna 2007, jolloin perustettiin oma tulosyksikkö Lahteen. Lahden alue onkin vakiinnuttanut asemansa yhtenä tärkeänä Varten toiminta-alueena.

2010-luvun taitteessa saavutettiin 100 työntekijän merkkipaalu. Työntekijöistä noin puolet oli työmaahenkilöstöä ja puolet toimihenkilöitä.

2010-luvulle tultaessa kotimaakunnassa Kymenlaaksossa rakentaminen on merkittävästi hiljentynyt johtuen alueen voimakkaasta rakennemuutoksesta. Samanaikaisesti pääkaupungin kehyskuntien väestönkasvu on taittunut ja sen myötä rakentaminen on vähentynyt myös kehyskunnissa. Vuonna 2011 seuraavaa Kohon sukupolvea astui yrityksen palvelukseen Harri Kohon aloitettua työskentelyn yrityksessä.

Yrityksen laatujärjestelmä sai ISO:9001-sertifikaatin vuonna 2011 ja laatujärjestelmää on määrätietoisesti koko ajan kehitetty ja auditoitu vuosittain.

Nyt 2010-luvun puolessa välissä kaupungistuminen on vallitseva megatrendi, joka säätelee koko Suomen kehitystä. Vuodesta 2013 alkaen suurin osa yhtiön liikevaihdosta onkin tullut pääkaupunkiseudulta. Varte on pitkäjänteisesti rakentanut organisaatiotaan pääkaupunkiseudulla ja nyt vuonna 2015 pääkaupunkiseudun osuus yrityksen liikevaihdosta on 60 %.

Vuonna 2015 yritys aloitti Lappeenrannassa ensimmäisen hankkeensa ja Varte pyrkii jäämään pysyvästi myös Etelä-Karjalan elinvoimaiseen keskuskaupunkiin.

Korjausrakentaminen tuli pysyväksi osaksi Varten liiketoimintaa 2015, kun yrityksen sisälle perustettiin oma yksikkö vastaamaan vain korjausrakentamishankkeista.

Kaksikymmentä vuotta ensimmäisen rakennushankkeen jälkeen toimintamme jatkuu vakaana kohti 2020-lukua.

Vartelle töihin

Oletko SINÄ uusi vartelainen?

Hae Vartelle töihin voimakkaasti kehittyvään ja kasvavaan yritykseen. Meillä pääset työskentelemään alan parhailla työvälineillä ja mukaan alan eturiviin. Olemme perheyritys, jota kehitetään tehdään pitkäjännitteisesti ja ihmiset ovat meillä muuta kuin lukuja. Toiminta-alueemme ovat Pääkaupunkiseutu, Päijät-Häme, Kymenlaakso.

Voit jättää meille avoimen työhakemuksen tai CV:n hakulomakkeella.

Vartelle töihin

Alihankkijaksi hakeminen

Laajenamme koko ajan alihankkija- ja kumppaniverkostoamme ja etsimme uusia toimijoita. Varte Oy rakentaa Pääkaupunkiseudulla, Päijät- Hämeessä ja Kymenlaaksossa.

Voit tarjota yrityksesi palveluita meille klikkaamalla alla olevaa painiketta ja täyttämällä lomakkeen.

Alihankkijaksi

Tarkemmat tiedot yrityksestä

Omistajat: Heikki Koho ja hänen perheenjäsenensä sekä neljä yritysjohdossa olevaa avainhenkilöä

Hallitus: Heikki Koho, Harri Koho, Ilkka Laine, Klaus Saarikallio, Pasi Saarinen

Hallituksen puheenjohtaja: Heikki Koho

Hallituksen varapuheenjohtaja: Ilkka Laine

Toimitusjohtaja: Heikki Koho

Tilintarkastaja: KHT Panu Juonala - Ernst & Young Oy

Tilikausi: Tilikausi on 12 kuukautta, tilikausi päättyy vuosittain 30.9.

Liikevaihto: Varte Oy:n 30.9.2016 päättyneen tilikauden liikevaihto oli 87 miljoonaa euroa. Kuluvan 30.9.2017 päättyvän tilikauden liikevaihdoksi arvioidaan muodostuvan noin 90 miljoonaa euroa.

Henkilöstö: Yhtiön palveluksessa on noin 130 henkilöä.

Jäsenyydet: Varte Oy on Talonrakennusteollisuus - Lahti-Kymen piiri ry:n sekä - Uudenmaan piiri ry:n jäsenyritys.

Varte Oy hallitus:

Pasi Saarinen, Klaus Saarikallio, Heikki Koho, Ilkka Laine ja Harri Koho

Tilaa Varte Oy:n uutiskirje. Saat ajankohtaisia uutisia Varten toiminnasta suoraan omaan sähköpostiisi. Tilaa tästä.