12.5.2017 Työturvallisuus rakennetaan yhdessä

Erityisesti tällä viikolla työturvallisuus on ollut esillä, myös Varten rakennustyömailla. Rakennusteollisuuden Viisaat kypärät yhteen -turvallisuusviikko järjestettiin nyt neljättä kertaa ajalla 8.-12.5.2017. Kyseessä on valtakunnallinen teemaviikko, jossa tällä kertaa haluttiin viedä huomio erityisesti turvallisuushavaintoihin. Turvallisuushavaintojen avulla parannetaan työmaalla turvallisuutta ja ehkäistään riskejä toteutumasta.

Työturvallisuuspäällikkö Tuomo Sopanen valvoo Vartella, että työturvallisuutta noudatetaan työmailla. ”Aika ajoin muistutus työmaille turvallisuushavainnoista on tärkeää, jotta tieto riskeistä saadaan ja riskeihin pystytään reagoimaan heti”, Sopanen kertoo. Vartella toimintaa ohjaa toiminnanohjausjärjestelmä, jota kaikki työmaan henkilöt koulutetaan käyttämään. Turvallisuushavainnot tehdään suoraan toiminnanohjausjärjestelmään, josta ne kuukausittain kirjataan rakennusteollisuuden tilastoihin. Sopanen muistuttaa, että ”työturvallisuus edellyttää kaikkien työntekijöiden sitoutumista”. Varten tavoite on nolla tapaturmaa ja vuonna 2017 TR-mittauksen tavoitetaso on 95 %, putoamissuojauksen osalta aina 100 %.

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja: Työturvallisuuspäällikkö Tuomo Sopanen p. 044 766 0960, tuomo.sopanen@www2.varte.trineria.fi