3.5.2016 Turvallinen työmaa parantaa selvästi myös työmaakatetta

644A0035(1)

Varte alkoi kaksi vuotta sitten järjestelmällisesti tehostaa työturvallisuutta työmaillaan. Työmaiden tulos parani järjestelmällisesti verrattuna vastaaviin työmaihin, joilla tehostustoimenpiteitä ei ollut tehty.

Varte seuraa työturvallisuuden muutosta TR-mittauksilla, ja yrityksessä on huomattu, että mittaustulokset korreloivat selkeästi työmaan taloudellisen kannattavuuden kanssa. Mittauksessa havainnoidaan mm. työskentelyä, kaiteita, telineitä, työkoneita, sähkölaitteita, sekä yleistä järjestystä ja siisteyttä. Työturvallisuuteen panostavilla työmailla kate saattoi parantua suhteessa huonomman TR-tuloksen saaviin työmaihin jopa 5–10 prosenttia.

Työturvallisuuteen panostaminen tuotti työmaakohtaisesti kymmeniä tuhansia euroja ja panostus maksoi itsensä moninkertaisesti takaisin.

Työturvallisuuden johtaminen on asennekasvatusta

Osa työturvallisuuden parantamisesta tapahtuu käytännön toimenpiteillä työmailla, mutta suurin ponnistus lähtee asennemuutoksesta.

”Työturvallisuuden johtaminen on suurelta osin asennekasvatusta, ja Varten sisäisissä palavereissa työturvallisuus on aina aihe numero yksi. Käymme yhdessä työturvallisuusasioita läpi ja jaamme parhaita käytäntöjä työmaiden välillä. Sen jälkeen kierrän työmailla seuraamassa, kuinka sovitut asiat toimivat käytännössä. Kehitystä on tapahtunut valtavasti”, iloitsee Varten toimitusjohtaja Heikki Koho.

”Toki tärkeä osa turvallisuustyötä on huolehtia, että työmaalla on siistiä ja pölytöntä. Silloin kokonaisuus säilyy suunnitelmallisena, ja olemme huomanneet, että kokonaisprojekti on taloudellisesti kannattavampi ja työntekijät viihtyvät työmaalla paremmin”, Koho jatkaa.

Suhtautuminen työturvallisuuteen muuttuu harppauksittain

Viimeisen puolen vuosisadan aikana suhtautuminen työturvallisuuteen on muuttunut valtavasti. Kypäräpakko on ollut työmailla ehkä noin 20 vuotta, turvallisuusvaatetus on ollut pakollista noin vuosikymmenen ja suojalaseja on täytynyt käyttää vasta muutamia vuosia.

”Kolmekymmentä vuotta sitten työmailla sovellettiin ”Hällä väliä” -tyyliä. Oli komeaa, jos uskallettiin tehdä vaarallisia asioita. Sittemmin suhtautuminen työturvallisuuteen on onneksi muuttunut vauhdilla. Alan isot kansainväliset toimijat ovat edistäneet asennemuutosta tuomalla työturvallisuuskulttuuriaan Suomeen. Vartella muutos näkyy entistä korkeampina turvallisuustavoitteina ensi vuodelle”, Koho kertoo.